fbpx Skip to main content

REKLAMACJE

Aby zgłosić reklamację napisz do nas na adres: kontakt@si-tailor.pl

Aby wysłać hamak w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wysłania zgłoszenia reklamacyjnego, które należy wysłać na adres kontakt@si-tailor.pl wg poniższych wskazówek, po weryfikacji przesłanych dokumentów/zdjęć klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji:

Prosimy o podanie w treści maila nr dokumentu zakupu (lub przesłanie zeskanowanej faktury/paragonu) i podanie nazwy produktu.

Opisanie przyczyny zgłoszenia wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka/uszkodzenie powstało; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).

Załączenia zeskanowanego protokołu szkody wypełnionego przy kurierze jeżeli uszkodzenie powstało podczas transportu (Paczki należy sprawdzać przy kurierze w szczególności gdy zauważą Państwo zewnętrzne uszkodzenia opakowania!)

Przesłanie zdjęcia uszkodzenia produktu oraz uszkodzenia opakowania podczas transportu

Przy pozytywnym rozpatrzeniu wstępnej procedury reklamacji należy odesłać uszkodzony produkt do siedziby firmy Si-Tailor.

Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną, powstałe uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego spakowania nie podlegają reklamacji.

W przypadku stwierdzenia wady produktu wynikającej z winy producenta, produkt zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony oraz odesłany do klienta na koszt firmy Si-Tailor

Czas przyjęcia hamaku  na naszym magazynie od daty dostarczenia go trwa ok. 3 dni robocze. W zależności od uszkodzenia i wybranego toku reklamacyjnego, reklamacja może potrwać maksymalnie do 15 dni roboczych.

W sytuacji gdy uszkodzenie powstało z winy firmy kurierskiej czas wykonania reklamacji może się przedłużyć (firma kurierska daje sobie czas 30 dni na rozpatrzenie reklamacji).

Na podstawie ustawy z 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Si-Tailor  wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Realizacja uprawnień wynikających z wyżej przywołanej ustawy może odbywać za pośrednictwem platformy znajdującym się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show prowadzonej prze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.