fbpx Skip to main content

REGULAMIN
I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem Si-tailor.pl umożliwia dokonywanie zakupów produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu. Oferta przedstawiona na stronach internetowych sklepu www.si-tailor.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 2. Sklep www.Si-tailor.pl jest prowadzony przez:

Si-Tailor integracja sensoryczna Tomasz Mróz

05-220 Zielonka ul. Sienkiewicza 15A

NIP: 1251475818 REGON: 387887523

 1. Dane do kontaktu:

Adres do korespondencji:

Si-Tailor integracja sensoryczna Tomasz Mróz

05-091 Ząbki ul. Wyszyńskiego 40

Telefonicznie: telefon kontaktowy: 505 516 759

Za pośrednictwem poczty elektronicznej: e-mail: kontakt@si-tailor.pl

 1. Zakup w sklepie internetowym Si-Tailor.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do dokonania zakupu i realizacji zamówionego produktu. Poprzez akceptację regulaminu zawierana jest umowa sprzedaży zamówionego produktu.
 2. Składanie i realizacja zamówień:

Zamówienie składa się za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka, następnie przez użycie przycisku „Przejdź do płatności” przejście do formularza zamówienia, podania wymaganych danych w treści formularza i postępowanie zgodnie z dalszymi instrukcjami.

Podstawowym warunkiem realizacji zakupu jest prawidłowe wypełnienie danych objętych formularzem zamówienia wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można skontaktować się w sprawach zamówienia, oraz poprawnych danych do realizacji dostawy zamówionego produktu. Założenie konta na stronie internetowej sklepu nie jest obligatoryjne.

Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówienia budzącego wątpliwości.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia z jednoczesnym poinformowaniem o takiej okoliczności na stronie internetowej sklepu www.si-tailor.pl.

Ceny produktów oferowanych za pośrednictwem strony internetowej sklepu są podane w złotych polskich (jest to cena brutto). W przypadku ogłaszania promocji lub wyprzedaży, oprócz aktualnej ceny, będzie podana informacja o cenie najniższej z 30 dni poprzedzających obniżkę.

Termin realizacji zamówienia wynosi, w zależności od stanu magazynowego, od 2 do 12 dni roboczych. Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych. O takiej okoliczności poinformuję zamawiającego.

 1. Odbiór i dostawa zamówienia:

Produkt zakupiony w sklepie internetowym można odebrać osobiście w siedzibie sklepu stacjonarnego (adres: 05-091 Ząbki ul. Wyszyńskiego 40) albo skorzystać z możliwości wysyłki produktu za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi dostawy (kurierskie), wskazanych na stronie internetowej sklepu w części formularza dotyczącego zamówienia. Dokonując zamówienia wraz z usługą wysyłki zamawiający dokonuje wyboru podmiotu, za pośrednictwem którego wykonana będzie wysyłka. Dokonując wyboru podmiotu, za pośrednictwem którego wykonana będzie wysyłka, zamawiający akceptuje warunki świadczenia usługi dostawy (kurierskiej). Szczegółowe warunki wysyłki są podane na stronie internetowej wybranego przez zamawiającego podmiotu świadczącego usługi kurierskie, w tym warunki reklamacji usługi. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się z ww. warunkami przed dokonaniem wyboru dostawcy zakupionego w sklepie produktu. Koszt wysyłki produktu ponosi zamawiający.

 1. Testowanie produktu:

Produkty oferowane za pośrednictwem strony internetowej sklepu można przetestować. Produkty są dostępne do przetestowania w siedzibie sklepu stacjonarnego pod adresem:

05-091 Ząbki ul. Wyszyńskiego 40,

godziny otwarcia: poniedziałek- piątek w godz.: 8-20; sobota w godz.: 8-16.

Wizyta w sklepie stacjonarnym jest możliwa po wcześniejszym umówieniu się za pośrednictwem kontaktu telefonicznego (tel.: 505 516 759).

Prowadzący sklep dopuszcza możliwość zakupu oferowanych produktów w sklepie stacjonarnym: 05-091 Ząbki, ul. Wyszyńskiego 40.

 1. Sposoby płatności:

Sklep www.si-tailor.pl akceptuje następujące formy płatności:

 • płatność tradycyjnym przelewem na konto sprzedawcy w 7 dni od złożenia zamówienia.
 • płatność za pośrednictwem serwisu payu.pl.

Prowadzący sklep zastrzega sobie prawo do możliwości indywidualnego ustalenia warunków płatności z klientem w zależności od zakresu zamówienia.

Prowadzący sklep wystawia paragon lub fakturę na zakupiony produkt. Aby otrzymać fakturę należy poprawnie wypełnić dane za pośrednictwem programu Fakturowania. W trosce o środowisko, w naszej firmie wprowadziliśmy system e-faktura oraz e-paragon. Dokument jest wysyłany na adres email podany przez zamawiającego.

 II. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 poz. 287 z późn. zm.) zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Oświadczenie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. Wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy zwrócić zakupiony produkt w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, bez śladów użytkowania (formularz znajdziesz tu) oraz dowodem zakupu (paragonem lub kopią faktury). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwrotowi podlegają wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia produktu do zamawiającego. Zwrotowi podlegają również zakupione produkty. Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sprzedającego (art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta).

 1. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwrot produktu należy kierować wyłącznie na adres:

Si-Tailor integracja sensoryczna

05-091 Ząbki, ul. Wyszyńskiego 40

 1. Zamawiający otrzyma zwrot wartości zakupionego towaru wraz z kosztem wysyłki poniesionym podczas zakupu na wskazany rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy i przesyłki zawierającej zwracany produkt.
 2. W przypadku, gdy zamawiający (konsument) zwróci część zamówienia prowadzący sklep zwraca kwotę stanowiącą równowartość zwróconej części zamówienia.
 3. Zamawiający (konsument) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będącej przedmiotem zamówienia (umowy) a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

 

III. Brak zgodności produktu z umową (Reklamacje)

 1. Zamawiający akceptując ten regulamin akceptuje również warunki reklamacji zawarte w niniejszym regulaminie.
 2. Zgłoszenie reklamacji należy wysłać na adres: kontakt@si-tailor.pl. W treści maila należy:
 • podać nr dokumentu zakupu (lub przesłanie zeskanowanej faktury/paragonu) i podanie nazwy produktu, którego reklamacja dotyczy;
 • opisać przyczyny zgłoszenia wraz z opisaniem sytuacji w jakiej dana usterka/uszkodzenie powstało;
 • załączyć zeskanowany protokół szkody wypełniony przy kurierze, jeżeli uszkodzenie powstało podczas dostawy (paczki należy sprawdzać przy kurierze, w szczególności gdy zauważą Państwo zewnętrzne uszkodzenia opakowania!);
 • przesłanie zdjęcia uszkodzenia produktu oraz uszkodzenia opakowania podczas transportu;
 • dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu gwarancji lub niezgodność towaru z umową).
 1. Przedstawiony opis powinien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji.
 2. Po weryfikacji przesłanych dokumentów/zdjęć klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji.
 3. Przy pozytywnym rozpatrzeniu wstępnej procedury reklamacji należy odesłać uszkodzony produkt na adres: Si-Tailor integracja sensoryczna, 05-091 Ząbki, ul. Wyszyńskiego 40.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną, powstałe uszkodzenia w wyniku nieprawidłowego spakowania nie podlegają reklamacji.
 5. W przypadku stwierdzenia wady produktu wynikającej z winy producenta, produkt zostanie wymieniony na nowy lub naprawiony oraz odesłany do klienta na koszt prowadzącego sklep.
 6. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi przeciętnie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu. W zależności od uszkodzenia i wybranego toku reklamacyjnego, reklamacja może potrwać maksymalnie do 15 dni roboczych.
 7. W sytuacji, gdy uszkodzenie powstało z winy firmy kurierskiej czas wykonania reklamacji może się odpowiednio przedłużyć (firma kurierska daje sobie czas 30 dni na rozpatrzenie reklamacji).
 8. Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), prowadzący sklep wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich. Realizacja uprawnień wynikających z wyżej przywołanej ustawy może odbywać za pośrednictwem platformy znajdującym się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show prowadzonej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IV. Prawa autorskie

Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2509) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach zarobkowych, bez zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są własnością odpowiednich firm i/lub instytucji. Zdjęcia, filmy oraz logotyp publikowany na stronie sklepu objęte są prawami autorskimi prowadzącego sklep.

V. Ochrona danych osobowych

Prowadzący sklep dokłada wszelkich starań, by jak najlepiej chronić dane osobowe, które nam przekazujecie, dlatego też wdrożyliśmy procedury zgodne z obowiązującymi przepisami, o czym więcej w Polityce Prywatności

 

VI. Polityka Cookies

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Więcej o ich wykorzystaniu tutaj

 

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Si-Tailor integracja sensoryczna

ul. Wyszyńskiego 40

05-091 Ząbki

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów ………………………………, nr zamówienia (dokumentu zakupu)

Data zawarcia umowy (zakupu)

…………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

……………………………………

Adres konsumenta(-ów)

………………………………….

Podpis konsumenta(-ów)

……………………………………..

Data …………………………..